Рішення ради

№ 201

 

КІРОВОГРАДСЬКА  РАЙОННА РАДА 

  ДЕВЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ   ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ  

Р І Ш Е Н Н Я

від 25 січня  2013 року                                     №  201 

м. Кіровоград

Про програму розвитку

малого підприємництва у

Кіровоградському

районі на 2013-2015 роки

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект районної програми розвитку малого підприємництва у Кіровоградському районі на 2013-2015 роки та на підставі статті 9 Закону України „Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”, рішення сесії Кіровоградської обласної ради від 21 грудня 2012 року № 413 „Про регіональну програму розвитку малого та середнього підприємництва у Кіровоградській області на 2013-2015 роки”

  Р А Й О Н Н А  Р А Д А

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити програму розвитку малого підприємництва у Кіровоградському районі на 2013-2015 роки (далі - Програма) (додається).

2. Рекомендувати Кіровоградській районній державній адміністрації, керівникам підприємств і організацій та територіальних органів міністерств і відомств України у Кіровоградському районі, що контролюють здійснення підприємницької діяльності, забезпечити виконання основних показників Програми та програмних заходів відповідно до встановлених термінів.

3. Фінансове забезпечення Програми здійснювати за рахунок коштів районного бюджету виходячи з можливостей наповнення його доходної частини та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та інвестиційної політики.

 

Голова районної ради                                                                          О. Євміна